Tuore tutkimus: Naapurin Maalaiskanoilla on tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö

Vasta valmistuneessa työtyytyväisyyskyselyssä henkilöstö antoi yhtiön johdolle ja lähiesimiehille parhaat arvosanat erityisesti strategian ja tavoitteiden viestinnästä sekä hyvänä esimerkkinä toimimisesta. Henkilöstön mielestä ylin johto noudattaa yhtiön arvoja ja luo toimintakulttuurin, jossa arvostetaan avoimuutta ja muutoshalukkuutta. Luottamus johtoa kohtaan on parantunut selvästi verrattuna kahden vuoden takaisiin tuloksiin.

Kyselyn pohjalta työntekijöiden mielestä eniten parantamisen varaa on ollut yhtiön maineessa, mikä on ymmärrettävää julkisuuteen nostettujen parin vuoden takaisten ongelmien jälkeen. Olemme korjanneet epäkohtia välittömästi niiden tultua esille heti vuodesta 2017 alkaen.

Naapurin Maalaiskana Oy:n nykyinen johto on toiminut runsaat puoli vuotta. Henkilöstöä on kuunneltu ja palautetta kerätty tuottajilta, kauppiailta, viranomaisilta ja kuluttajilta. Kerätyn tiedon pohjalta olemme parantaneet toimintaamme, mikä näkyy tuoreen kyselyn tuloksissa.

Aluehallintovirasto toteutti yhtiössä viime syksynä työsuojelutarkastuksen ja työolosuhteita kartoittavan kyselyn. Niiden perusteella henkilökunnan työturvallisuudessa ei ilmennyt merkittäviä puutteita eikä työympäristössä vakavaa vaaraa aiheuttavia riskitekijöitä.

Aluehallintoviranomaisen kyselyn jälkeen olemme myös varmistaneet, että esimiesten vastuut ja velvollisuudet työkuormitukseen tunnistamiseen ja käsittelemiseen on määritelty, eikä häirintää tai työsyrjintää suvaita.

Kiinnitämme jatkossakin tarkasti huomiota henkilöstömme jaksamiseen sekä työn fyysiseen ja henkiseen kuormittavuuteen. Lisäksi olemme tehostaneet sisäistä viestintää henkilöstöinfojen, osastopalaverien, vuoroinfojen sekä opastusten määrää ja sisältöjä kehittämällä.

Henkilöstömme hyvinvointi vaikuttaa ratkaisevasti kaikkeen toimintaamme ja panostamme jatkuvasti työntekijöidemme osaamisen ja viihtyvyyden kehittämiseen.

Henkilöstön ScandiPulse-työtyytyväisyyskyselyn toteutti Ennova AB lokakuussa 2018. Kyselyyn vastasi 93 % henkilöstöstämme.